Administracja

Sekretariat ogólny Instytutu Psychologii Stosowanej

mgr Magdalena Nawalany
Kierownik sekretariatu

od 18.04.2017 na zwolnieniu L-4

Wykonywanie zadań wynikających z poleceń Rektora UJ oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prowadzenie spraw pracowniczych, administracyjnych, przygotowywanie zbiorczych informacji dotyczących Instytutu.

e-mail:
magdalena.nawalany@uj.edu.pl

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek-czwartek 11:00-13:00
piątek- dzień wewnętrzny

Telefon:
(12) 664 55 50,

Fax:
(12) 664 58 56,

Pokój:
1.323

Sekretariat studiów stacjonarnych I rok specjalność: psychologia stosowana

mgr Kaja Hołubowska

Link do dyżurów sekretariatu (kliknij tutaj)

Obsługa studentów studiów stacjonarnych I-go roku specjalności: psychologia stosowana (rejestracja na przedmioty, zaświadczenia o studiowaniu)

e-mail:
kaja.holubowska@uj.edu.pl

Telefon:
(12) 664 56 76,

Fax:
(12) 664 58 56,

Pokój:
1.320

Sekretariat studiów niestacjonarnych i stacjonarnych I roku specjalność: neuropsychologia i neurokognitywistyka

mgr Zofia Popilowska
w zastępstwie za lic. Agnieszkę Mikler
 Obsługa studentów studiów stacjonarnych I roku specjalności: neuropsychologia i neurokognitywistyka oraz studiów niestacjonarnych od II-V roku specjalności: psychologia stosowana

rejestracja na przedmioty, czesne oraz pozostałe płatności studentów niestacjonarnych (opłaty za dokumenty, powtarzanie przedmiotu itp.), podania studenckie, zaświadczenia

 

Dyżury sekretariatu:

poniedziałek - czwartek 12:30-15:30;

piątek - dzień wewnętrzny

e-mail:
zofia.popilowska@uj.edu.pl

Telefon:
(12) 664 55 47,

Fax:
(12) 664 58 56,

Pokój:
1.367

Sekretariat studiów stacjonarnych II - V rok

mgr Janina Obidzińska

Obsługa studentów studiów stacjonarnych II -V roku specjalności: psychologia stosowana, rejestracja na przedmioty, płatności studentów stacjonarnych (opłaty za dokumenty, powtarzanie przedmiotu itp.) podania studenckie, zaświadczenia

czasowy koordynator programu MOST

e-mail:
nina.obidzinska@uj.edu.pl

Link do dyżurów sekretariatu (kliknij tutaj)

Telefon:
(12) 664 55 49,

Fax:
(12) 664 58 56,

Pokój:
1.366

Sekretariaty studiów podyplomowych "Psychologia transportu"

Mieczysława Młodnicka

e-mail:
m_mlodnicka@interia.pl

Godziny przyjęć studentów:
Środa: 11:00 – 13:00;

Telefon:
(12) 664 56 24 (w godzinach przyjęć),
501 008 165 (pon. oraz czw. 10:00 - 15:00)

Fax:
(12) 664 58 56,

Pokój:
1.365

Sekretariaty studiów podyplomowych "Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa"

Katarzyna Baran

e-mail:
katarzyna_anna.baran@uj.edu.pl

Fax:
(12) 664 58 56,

Sekretariat ds. technicznych

Krzysztof Olszaniecki

Rezerwacje sal w systemie SRS UJ (System Rezerwacji Sal UJ), harmonogramy dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku psychologia, sprawy techniczne

e-mail: krzysztof.olszaniecki@uj.edu.pl                      

Dyżury sekretariatu:
poniedziałek- piątek 9:30-15:30

Telefon:
(12) 664 59 25,

Pokój:
1.368

Sekretariat ds. finansowych

mgr Katarzyna Kościelniak
od 1.04.2017r. w zastępstwie: mgr Małgorzata Łyko

pensum dydaktyczne, umowy cywilno-prawne, obsługa finansowa Instytutu, zakup materiałów biurowych

e-mail:

malgorzata.lyko@uj.edu.pl

Telefon:
(12) 664 59 24,

Fax:
(12) 664 58 56,

Pokój:
1.365

Laboratorium Testów Psychologicznych

Kierownik:
dr hab.Tadeusz M. Ostrowski

mgr Kaja Hołubowska

e-mail:
kaja.holubowska@uj.edu.pl

Link do dyżurów laboratorium (kliknij tutaj)

 

Telefon:
(12) 664 56 76,

Fax:
(12) 664 58 56,

Pokój: 1.320

pomoc materialna dla studentów Wydziału

mgr Renata Młynarczyk

pokój 0.218 (parter) tel.: 012 664 55 89

e-mail: renata.mlynarczyk@uj.edu.pl

Dziekanat Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

do sekretriatu został wprowadzany system rejestracji dostępny przez stronę internetową:

http://zapisy.wzks.uj.edupl