Harmonogram zajęć

 

Zwracamy uwagę,
że wykłady z przedmiotów obligatoryjnych są rozdzielone na wykłady dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Prosimy o uczęszczanie na wykłady przewidziane dla danego rodzaju studiów.

 

Studia stacjonarne

 

  USOS - obowiązkowe fakultety moduły seminaria nonografy warsztaty
 

1 rok harmonogram semestr letni  2016/2017

Psychologia stosowana

  16/17L          
 

1 1 rok harmonogram semestr letni  2016/2017

Neuropsychologia i Neurokognitywistyka

  16/17L          
 

2 rok harmonogram semestr letni  st 2016/2017

16/17 16/17L 16/17L        
 

3 rok harmonogram semestr letni  st 2016/2017

16/17 16/17L 16/17L        

4 rok harmonogram semestr letni  st 2016/2017
 
  16/17L   16/17 16/17L 16/17L

 


5 rok harmonogram semestr letni  st 2016/2017
 
      16/17 16/17L 16/17L 16/17L

 

 

Studia niestacjonarne