Seminarium - dr hab. H.Kontrymowicz-Ogińska

Osoby zainteresowane tematyką seminarium proszone są o przybycie (pokój 3.347) w środę, 1 lutego w godz. 16.00-18.00 lub kontakt mailowy i wstępne określenie specyfiki swoich zainteresowań. Zwracam też Państwa uwagę, że literatura przedmiotu jest dostępna głównie w języku angielskim, pożądana jest więc znajomość tego języka w stopniu umożliwiającym swobodną lekturę.
Data opublikowania: 30.01.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Olszaniecki