Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie psychologii klinicznej

W dniach 27-28 czerwca 2017 roku w Instytucie Psychologii Stosowanej  miał miejsce Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie psychologii klinicznej.Do egzaminu przystąpiło 90 magistrów psychologii,którzy ukończyli czteroletni cykl kształcenia specjalizacyjnego  w dziedzinie psychologii klinicznej. Komisji przewodniczyła dr hab.Bernadetta Izydorczyk  Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej. Szkolenie specjalizacyjne  jest rekomendowane przez Centrum Kształcenia Medycznego  Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.W tym samych dniach obradowała także  Komisja Ekspertów  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego  Ministerstwa Zdrowia podsumowująca prace nad opracowaniem nowelizacji programu kształcenia psychologów klinicznych  w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej jako dyscypliny stosowanej w ochronie zdrowia. 
Data opublikowania: 30.06.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Olszaniecki