OFERTA STYPENDIUM MAGISTERSKIEGO

 

w grancie OPUS „Rola fazowej aktywności katecholamin w przyśrodkowej korze czołowej w poszukiwaniu kokainy”

Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej, WZiKS UJ; Zakład Neurobiologii i Neuropsychologii;

Stypendium: 1000 PLN;

Okres trwania stypendium: 8 miesięce (z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy)

Wymagania: ukończone studia I stopnia lub po II roku studiów o kierunku biologicznym lub pokrewnym (np psychologia), mile widziane (ale nie wymagane) doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi, znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z angielskojęzycznej literatury z zakresu neuroscience;

Nasza oferta: rozwój warsztatu naukowego - zapoznanie się z metodologią badań behawioralnych i elektrochemicznych oraz badań z zastosowaniem organizmów transgenicznych;

Opis stypendium: zadaniem stypendysty będzie przeprowadzenie zaplanowanych badań naukowych. Obowiązki stypendysty to, między innymi, opieka nad zwierzętami laboratoryjnymi (szczury), przeprowadzanie procedur operacji chirurgicznych (implantacja kateterów domózgowych, kateterów dożylnych, podania domózgowe), przeprowadzanie badań behawioralnych, przeprowadzanie badań elektrochemicznych i (immuno)histologicznych;

Opis projektu badawczego: Celem projektu jest zidentyfikowanie funkcjonalnego znaczenia transmisji katecholaminergicznej w korze przedczołowej regulujących zachowania poszukiwawcze narkotyku w czasie abstynencji.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (wykształcenie, wyróżnienia i nagrody, osiągnięcia naukowe, inne osiągnięcia);.

2. List motywacyjny

Kontakt: Dr n. med. Wojciech Solecki; wsolecki1@gmail.com;

Termin składania zgłoszenia: 14.07.2017, godz. 12:00. Dokumenty proszę wysłać na adres wsolecki1@gmail.com z tytułem Rekrutacja OPUS;

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do postępowania konkursowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz 883 z późniejszymi zmianami).

Data opublikowania: 11.07.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Olszaniecki