Komisja ds. Etyki Badań Naukowych w IPS

Skład KEBN: 
 
dr hab Halszka Kontrymowicz-Ogińska (przewodnicząca) 
dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ (wiceprzewodniczący) 
dr Kinga Tucholska (sekretarz) 
dr hab. Antoni Wontorczyk (członek) 
dr Małgorzata Kuleta (członek)