Psychologia Transportu

Efekty Kształcenia

Absolwent ma wiedzę: w zakresie podstaw psychologii transportu, kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego, metod prewencji i interwencji stresu pourazowego (PTSD), organizacji psychologii transportu w Polsce, Europie i na świecie, funkcjonowania i stosowania testów i aparatury do badania kierowców zawodowych oraz kandydatów do tego zawodu. Zna i rozumie: psychologiczne i techniczne czynniki generujące ryzyko w ruchu drogowym, psychologiczne techniki tworzenia skutecznych programów promocyjnych bezpieczeństwa ruchu drogowego mających na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań u jego uczestników, policyjno-prawne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym w oparciu o najnowszą Ustawę o Ruchu Drogowym, zagadnienia  wpływu tzw. "zegara biologicznego" na sprawność funkcjonowania kierowcy, szczególnie, podczas prowadzenia pojazdu w warunkach nocnych

Czas Trawania

2 semestry;

Zajęcia odbywają się w sobotę od godziny 9 do 18 i niedziele od godziny 9 do 13

Tryb Studiów

  • zaoczne (wykłady i ćwiczenia, praktyka)
  • zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę

Plan Studiów

Uzyskane Kwalifikacje

Wpis na listę (Marszałka Wojewódzkiego) psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań kierujących pojazdami.

Rekrutacja

Rejestracja na studia odbywa się poprzez system ERK
na stronie www.erk.uj.edu.pl

Rejestracja na studia podyplomowe psychologia transportu 2017/2018

Termin rejestracji:od 08.05.2017 od godz. 12:00 do 25.09.2017, do godz. 12:00

Uwaga

Dodatkowy termin wpisów na studia podyplomowe "Psychologia transportu"  9-12 paździenika w godz.11.00-15.00 pok.1.341

Studia podyplomowe kwalifikacyjne Psychologia transportu są skierowane wyłącznie do absolwentów studiów wyższych z tytułem magistra na kierunku psychologia. Uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 października 2000r. zostały uruchomione studia podyplomowe psychologia transportu w Instytucie Psychologii Stosowanej WZiKS UJ. 
 
 

kryteria i warunki kwalifikacji: Kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymagań wstępnych.

wymagania wstępne: Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia

limit miejsc: min. 15 osób - max. 100 osób

wymagane dokumenty:
-podanie wydrukowane z systemu ERK po ogłoszeniu listy rankingowej i potwierdzeniu rejestracji,
- kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu),
kwestionariusz osobowy,
- 1 zdjęcie, 
- kserokopia obu stron dowodu osobistego.

termin składania dokumentów: informacje dostępne na stronie www.erk.uj.edu.pl

 

Opłata

opłata za całość (w ratach semestralnych) - 4000 zł płatne w dwóch ratach po 2000 zł (pierwsza rata do 7 dni od daty wpisu na studia, druga rata do 15.02.2018)

Kierownik Studiów

dr hab. Antoni Wontorczyk

e-mail:
antoni.wontorczyk@uj.edu.pl

Dyżury

Telefon:
(12) 664 55 63,

Fax:
(12) 664 58 56,

Pokój:
1.357

Sekretariat

mgr Urszula Woźniak

e-mail:
psychtransportu17@gmail.com

Godziny przyjęć studentów:
soboty w terminach zjazdów 9:00-13:00

Telefon:
519 068 362, (12) 664 56 24

Pokój:
1.365