Samorząd Studencki IPS / Opiekunowie Roku

2016/17: Rok I

 

Psychologia Stosowana:

 

Neuropsychologia i Neurokognitywistyka:

 

Opiekun roku:

Rok II

Studia stacjonarne:

 

Studia niestacjonarne:

 

Opiekun roku:

Rok III

 

Studia stacjonarne:

 

Studia niestacjonarne:

 

Opiekun roku:

Rok IV

 

Studia stacjonarne:

 

Studia niestacjonarne:

Opiekun roku:

Rok V

Studia stacjonarne:

 

Studia niestacjonarne:

 

Opiekun roku:

Przedstawiciele studentów do Rady Instytutu Psychologii Stosowanej

Opiekun Samorządu IPS