Warsztaty praktyczne V rok

Szanowni Państwo!

Dla usprawnienia procesu kierowania i odbywania warsztatów praktycznych  poniżej zamieszczamy kilka pomocnych informacji.

  1. Osobą koordynującą praktyki w roku akademickim 2016/17 jest Pan dr Piotr Passowicz
  2. Skierowania na praktyki znajdują  się w załączniku i przeznaczone są do samodzielnego pobierana.
  3. Apelujemy o staranne wypełnianie skierowania, gdyż ma ono charakter intencyjnego listu polecającego daną osobę z Państwa grona do odbycia praktyki.  W związku z tym przypominamy, iż instytucję, w której praktyki się odbywają, reprezentować może tylko i wyłącznie jej dyrektor, bądź kierownik.
  4. Dla usprawnienia procedury prosimy o umieszczanie wypełnionych skierowań w skrzynce kontaktowej Pana  dr. Piotra Passowicza
  5. Odbiór prawidłowo wypełnionych przez Państwa i podpisanych przez koordynatora skierowań  odbywać się będzie tylko i wyłącznie w godzinach jego dyżurów
  6. W razie obiektywnych trudności z osobistym odbiorem, po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę zainteresowaną, skierowanie może odebrać osoba trzecia, po przedstawieniu  w.w. upoważnienia.
  7. Aktualne informacje o dyżurach dr. Piotra Passowicza są dostępne na stronie IPS UJ
  8. Ze względów merytorycznych warsztaty praktyczne  w pierwszym semestrze dedykowane są tylko i wyłącznie dla studentów V roku. W semestrze drugim, oprócz studentów V roku awansem mogą być wyjątkowo realizowane przez studentów IV roku.
  9. Warunkami zaliczenia są:

- pisemna ocena wykonania zadań postawionych przed praktykantem poświadczona podpisem opiekuna praktyk

- złożenie pisemnego sprawozdania poświadczonego podpisem opiekuna praktyk

- znajomość lektury zamieszczonej w sylabusie.

 

Zaliczenie odbywa się wyłącznie w trakcie trwania sesji zimowej lub letniej na podstawie przedstawionego przez Studenta dokumentu o zaliczeniu praktyki pod kierunkiem psychologa w wybranej przez siebie, bądź wskazanej przez Instytut instytucji.

 Życzymy owocnych i inspirujących dla Państwa rozwoju zawodowego praktyk

Dyrekcja IPS uj