Program Erasmus w Instytucie Psychologii Stosowanej

Instytut Psychologii Stosowanej w roku akademickim 2013-14 zawarł umowy z następującymi uniwersytetami:

 • University of Plymouth (Wielka Brytania, 1 miejsce)
 • Freie Universität Berlin (Niemcy, 1 miejsce)
 • Universität Hamburg (Niemcy, 2 miejsca)
 • Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy, 2 miejsca)
 • Heinrich Heine University Düsseldorf (Niemcy, 2 miejsca)
 • Universidad del Pais Vasco (Hiszpania, 2 miejsca)
 • Universidad de Sevilla (Hiszpania, 2 miejsca)
 • Universidad de Deusto (Hiszpania, 2 miejsca)
 • Universidad Catolica San Antonio de Murcia (Hiszpania, 2 miejsca)
 • Università degli Studi di Firenze (Włochy, 2 miejsca)
 • Universita degli Studi di Catania (Włochy, 4 miejsca)
 • Università degli Studi di Milano-Bicocca (Włochy, 1 miejsce)
 • University of Groningen (Holandia, 2 miejsca)
 • Charles University (Czechy, 2 miejsca)
 • Universite Catholique de Louvain (Belgia, 2 miejsca)
 • University of Crete (Grecja, 2 miejsca)
 • Universite de Bourgogne (Francja, 2 miejsca)

Szczegółowe informacje o uczelniach partnerskich